Nodige gegevens online inschrijving 2 juni vanaf 9 uur


Contactgegevens moeder                              Contactgegevens vader
* Voornaam en naam                                            * Voornaam en naam
* Straat + huisnummer                                        * Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente                                         * Postcode+gemeente
* Emailadres                                                               * Emailadres
* Telefoonnummer                                                 * Telefoonnummer

Gegevens kind
* Voornaam en naam
* Straat + huisnummer
* Postcode+gemeente
* Geslacht
* Nationaliteit
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Rijksregisternummer

Inschrijving voor volgende klas in 2020-2021
- onthaalklas
- 1 ste kleuterklas
- 2 de kleuterklas
- 3 de kleuterklas
- 1 ste leerjaar
- 2 de leerjaar
- 3 de leerjaar
- 4 de leerjaar
- 5 de leerjaar
- 6 de leerjaar

Andere gegevens
* Hoogst behaalde diploma van moeder
- lager onderwijs niet afgewerkt
- lager onderwijs afgewerkt
- lager secundair afgewerkt
- hoger secundair afgewerkt
- hoger onderwijs afgewerkt (bachelor, master, ...)

* Geniet het gezin reeds een schooltoelage?
* Is er een verslag voor het buitengewoon onderwijs?

* Wij zijn akkoord met het pedagogisch project (visietekst) en het schoolreglement (zie
website van de school)