Klasblogs

kleuters - juf Boukje/juf Celien
kleuters - juf Liesbeth/juf Celien
kleuters - juf Alicia
kleuters - juf Christel
kleuters - juf Steffi
kleuters - juf Joke
1ste - juf Liesbeth
1ste - juf Liese
2de - juf Jill
2de - juf Sarie
3de - juf Kim H.
3de - juf Louise
4de - juf Kim R.
4de - juf Ilse
5de - juf Liesbeth
5de - juf Ilke
6de - meester Kristof
6de - juf Silke
Schoolpastoraal
gym - meester Wim